Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. jämställda chefslöner

En av de viktigaste jämställdhetsfrågorna är att få bort strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. För 20 år sedan hade kvinnor 84 procent av mäns löner, idag är siffran 86 procent. Med den takten tar det 100 år innan vi får jämställda löner. Skillnaderna är större i privat sektor än i offentlig sektor. 

I Karlstad genomförs lönekartläggningar årligen och kommunen arbetar aktivt för att det inte ska finnas osakliga löneskillnader som beror på kön.

En viktig målgrupp för jämförelser i en kommun är cheferna. 

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M): 

  1. Hur många kvinnor respektive män är chefer inom koncernen?
  2. Vad är genomsnittslönen för kvinnliga respektive manliga chefer?
  3. Om det finns en skillnad, vad har majoriteten för ambitioner avseende jämställda chefslöner, dvs vilket år kommer vi att nå dit?

 

Karlstad 2016-02-16

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-18 12:33