2011-12-15 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

Jobbkrisen som startade 2008 och som de flesta trodde var över visade sig tidigare i år bara ha tagit en kort paus. Än en gång står vi inför det faktum att skatteintäkterna måste revideras ned i landets kommuner och så även i Karlstad. För 2013 har kommunens resultat skrivits ned med 80 miljoner kronor och självfallet får detta konsekvenser för våra verksamheter.

Samtidigt så har regeringen med sin förda politik vältrat över kostnader på kommunerna. Det handlar om utförsäkringar från Försäkringskassan som resulterat i kraftigt höjda kostnader för försörjningsstödet. Det handlar även om strandade förhandlingar mellan SKL och regeringen om kostnaderna för gymnasiereformen. Där ena parten ser ökade kostnader medan regeringen å sin sida hävdar det motsatta och minskar statsbidragen.

Det är även här i Karlstad tuffa ekonomiska tider, men de förvärras av den förda regeringspolitiken. Totalt handlar kostnadsövervältringar/indragna statsbidrag på över 70 miljoner för Karlstad enligt förvaltningarnas budgetskrivelser enbart för år 2012.  

Jag ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

 

1. Hur stor är kostnadsökningen för försörjningsstödet till följd av utförsäkringarna inom försäkringskassan?

 

2. Hur stor är kostnadsökningen för gymnasiereformen GY11?

 

3. Vilka blir konsekvenserna för verksamheterna av ovanstående?

 

4. Hur avser du att agera för att förbättra den ekonomiska situationen för Karlstads kommun?

 

5. Anser du att den borgerliga regeringen tar sitt ansvar för kommunsektorns ekonomi?

 

Karlstad 2011-12-15

Lena Melesjö Windahl, kommunalråd i opposition (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-14 08:21