Interpellation ang. framtiden för Karlstads universitet

Den moderatledda borgerliga regeringens inriktning för utbildnings- och forskningspolitiken innebär ett starkt gynnande av de gamla universiteten.

Senast den 24/10 2011 fanns en debattartikel i DN från utbildningsminister Jan Björklund med följande rubrik: ”Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten”. 

I artikeln nämns inte ens de senast tillkomna universiteten. Björklund nämner utbildningar som ska finnas ”över i princip hela Sverige”, exempelvis lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och högskoleingenjörer. Forskningen ska koncentreras till de gamla universiteten, vilket hotar Karlstads universitets framtid. Ett universitet utan forskning är inget universitet.

Inför 2012 tappar Karlstads universitet 500 utbildningsplatser, vilket innebär färre studenter och minskade ekonomiska resurser.

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M): 

  1. Hur avser kommunstyrelsens ordförande att agera för att påverka regeringens inriktning för utbildnings- och forskningspolitiken, så att Karlstads universitet kan utvecklas?
  2. Inser kommunstyrelsens ordförande hur allvarligt läget är för Karlstads universitet med den politik som regeringen för? 
  3. Hur ser handlingsplanen ut för kommunens agerande i frågan? 

 

Karlstad 2011-10-25 

Lena Melesjö Windahl (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-28 09:43