Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Per-Inge Lidén

Det har framkommit att den nya majoriteten har ett antal punkter som ska utredas under mandatperioden. En av dessa är den ”fria väggkonsten”.

 

Jag undrar vad du lägger i det ordet, är det grafitti du menar och i så fall hur ser majoriteten på denna konstart? Vad miljöpartiet tycker framgår tydligt i ert kommunala handlingsprogram. Där står ”Vi vill att kommunen väljer ut ytor där det är tillåtet att utövare av t ex graffitikulturen får uttrycka sig”. Är det en gemensam ståndpunkt i majoriteten?

 

 

Karlstad 2011-03-29 

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:59