Interpellation till Marléne Lund Kopparklint, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad.

De senaste veckorna har media fyllts av den ena vårdskandalen efter den andra inom äldreomsorg som drivs av Carema Care. Enorma vinster tas ut, samtidigt som bemanningen är för låg, kostnadsjakten drivs till sin spets och äldre och sjuka förnedras och far illa. Detta är helt oacceptalbelt. Äldreminister Maria Larsson (KD) hänvisar till socialstyrelsens tillsyn och kommunernas ansvar. Karlstad kommun har avtal med bl.a. Carema Care inom äldreomsorgen.

 

Jag ställer följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint (M)

1.      Hur säkerställer vård- och omsorgsnämnden kvaliten i Caremas verksamhet?

2.      Kan Du, som ordförande i vård- och omsorgsnämnden, garantera att missförhållanden och vanvård inte förekommer i Karlstad

3.      Hur mycket av äldreomsorgen planerar majoriten att privatisera under mandatperioden

4.      Vad är Din och majoritetesn syn på meddelarfrihet för personalen inom privatägd, skattefinasierad verksamhet?

 

Karlstad 2011-11-15

Christer Alnebratt

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-16 14:09