Interpellation till Per-Samuel Nisser (M) ang. majoritetens plattform

Den politiska majoriteten (M-MP-FP-C-KD) offentliggjorde på en presskonferens i höstas sitt program ”Ett handlingsprogram för fyra kreativa år”. Det framkommer nu i den ena nämnden efter den andra, att det finns betydligt fler programpunkter än dessa, som uppenbarligen oppositionen och medborgarna inte får ta del av? Är det ett nytt ”kreativt” sätt att styra kommunen? Det har hittills framkommit punkter i kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden. Troligen finns det programpunkter i alla nämnder.

 

Politiska uppdrag till förvaltningarna måste beslutas politiskt, endera som en helhet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, eller som uppdrag/initiativ i nämnderna. Det är en viktig fråga ur ett demokratiskt perspektiv, att oppositionen får förhålla sig till majoritetens initiativ/program.

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) blir därför:

 

  1. På vilket sätt kommer majoritetens koalitionsprogram att formaliseras?
  2. Hur många punkter finns det sammanlagt i överenskommelsen?
  3. Vilka är punkterna som majoriteten har för avsikt att genomföra under mandatperioden? 

Karlstad 2011-02-15 

Lennart Jansson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:02