Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP) ang. bristen på förskoleplatser

Det föds många barn i Karlstad, vilket är väldigt positivt! Det innebär svårigheter i planeringen av förskoleplatser inom barnomsorgen. Bristen ser olika ut i olika delar av kommunen och kräver en konkret planering och snabba beslut.

 

Jag ställer följande frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP):

 

  1. Hur stor är platsbristen totalt i kommunen?
  2. I vilka områden är bristen störst?
  3. Hur ser planeringen ut för att undanröja platsbristen och upprätthålla full behovstäckning inom förskoleverksamheten? 

 

Karlstad 2011-02-15

 

Jessica Granbom (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:57