Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP)

Under våren/sommaren framkom att barn- och ungdomsnämnden behöver reducera sin verksamhet motsvarande 10 mkr och att 25 tjänster skulle bort.

I VF den 20/6 kan man läsa: ”Niklas Wikström menar dock att besparingarna endast handlar om rationaliseringar och att det är annan skolpersonal och inte lärare som riskerar att bli av med sina jobb.”

Nu har höstterminen startat och vissa ”rationaliseringar” är genomförda och jag ställer med anledning av detta följande frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP): 

  1. Stämmer det att inga lärare berörs?
  2. Vilka personalkategorier är det i så fall som tas bort och hur ska detta ske?
  3. Vilka skolområden handlar det om?
  4. Har det tagits några hänsyn till sociala faktorer i skolområdena eller är det bara ekonomiska faktorer som avgör?
  5. Hur bedömer du barn- och ungdomsnämndens ekonomiska läge inför 2012?

Karlstad 2011-08-23 

Anna Dahlén Gauffin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-24 13:36