Interpellation till gymnasienämndens ordförande

Det finns en klar överetablering av utbildningsplatser i Karlstad med inriktning samhälle och ekonomi.

 

Skolinspektion har nu beslutat om att tillåta ytterligare etableringar/utökningar inom utbildningsområden samhälls- och ekonomiprogrammen.

 

Redan idag finns en överetablering inom dessa program och beslutet kommer att leda till ökade kostnader som riskerar att gå ut över kvaliteten i våra skolor, både den kommunala och de fristående. De som drabbas av detta är just eleverna. Att medverka till kraftiga överetableringar är ett rent slöseri med skattepengar som skulle kunna användas för att höja kvaliteten och därmed ge eleverna en bättre utbildning.

 

Vid gymnasienämndens senaste sammanträde yrkade vi Socialdemokrater att Skolinspektionens beslut skulle överklagas, men den nya majoriteten beslutade att inte agera trots konsekvenserna detta kommer att få för eleverna i Karlstad.

 

Vid tidigare risk för överetableringar har du delat synen på vilka utmaningar det innebär. Både ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt för den kommunala skolan. Hur ser du på den frågan idag då du valt att inte överklaga beslutet som leder till en kraftig överetablering och hur avser du att hantera konsekvenserna av ditt ställningstagande?

 

 

Karlstad 2011-03-16 

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:58