Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) uttrycker förvåning i NWT 26/2 över att (S) har bestämt sig angående de flytande bostäderna KBAB:s projekt Sjögången.

 

Socialdemokraternas yrkande i kommunfullmäktige 2010-05-27 var följande:

 

  1. Projektet godkänns och ska delas upp i etapper.
  2. Investeringen i etapp 1 avseende 75 landbaserade lägenheter med hyresrätt startas omgående.
  3. KBAB får i uppdrag att inför byggnation av ytterligare etapper säkerställa efterfrågan för att minimera risken.

 

Enligt uppgift har drygt 600 personer anmält intresse för de 12 lägenheterna som planeras i vattnet. Efterfrågan torde därmed vara säkerställd och vi anser att projektet ska fortgå och slutföras som planerat inklusive bostäderna i vattnet. Det ligger ju också i bolagets ekonomiska intresse att byggnation sker snarast.

 

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

 

  1. När kommer besked om Sjögången och vad blir beskedet till de 600 intressenterna?
  2. Detaljplanen för Ställverket antogs av stadsbyggnadsnämnden 2008-01-30 – har ni för avsikt att ändra detta beslut?
  3. Är det fler detaljplaner som ska ändras avseende exempelvis byggrätter?

 

Karlstad 2011-03 

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:01