Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

 

I socialdemokraternas budgetförslag fanns byggandet av en tillgänglighetsanpassad slinga på Skutberget med. Vi tyckte det var en bra idé, den skulle medföra att öka mervärdet för personer med svårigheter att röra sig men även för de med barnvagnar och övriga.

 

Ursprungligen kommer idén från en motion som Per-Samuel Nisser och Helene T Dehring skrivit och som även blivit bifallen. Att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättningar att komma ut i olika typer av park- och naturmiljöer är även ett av de strategiska målen som antogs på samma fullmäktigemöte som du avslog vårt förslag.

 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser är:

 

Varför skrev du motionen om du inte hade för avsikt att genomföra förslaget, driftskostnaden beräknades till 70 000 kr och investeringen till 500 000 kr, summor som i vår budget ändå måste anses som små?

 

 

Karlstad 2011-07-04

 

 

Linda Larsson

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:00