Interpellation till miljönämndens ordf. Martin Oscarsson (MP) ang. bergtäkt i Ulvsby

Frågan om en bergtäkt i Ulvsby har varit aktuell under en längre tid. Det är inget litet ingrepp i naturmiljön som det handlar om.

När miljönämnden i Karlstads kommun behandlade ärendet förra året (S, MP, V-majoritet med Martin Oscarsson som ordförande), så var man tveksam till bergtäkten utifrån tre aspekter: lokaliseringen med hänsyn till närheten till bostäder, man ifrågasatte företagets redovisning av behoven av bergtäkten och man lyfte också frågan om påverkan på vattenmiljön i området.

Länsstyrelsen har nu beslutat godkänna placeringen, men är inte nöjd med lösningen av anslutningsvägar.

När kommunstyrelsen behandlade utställningsförslaget till kommande översiktsplan, ville vi socialdemokrater att bergtäkten skulle tas bort ur förslaget. Majoriteten (M-MP-FP-C-KD) behöll bergtäkten i utställningsförslaget.

 

Jag ställer följande fråga till miljönämndens ordförande Martin Oscarsson (MP):

 

- Vad anser Du om den planerade bergtäkten i Ulvsby?

 

Karlstad 2011-08-23 

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-24 13:37