Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C)

Det har pågått vägarbeten på Sandbäcksgatan under lång tid. Enligt tidigare planering skulle arbetet vara färdigt förra hösten, men det är fortfarande inte färdigt.

Jag ställer följande frågor till teknik- och fastighetsnämndens ordförande:

Vad är det som försenat arbetet med Sandbäcksgatan?

  1. När ska arbetet vara helt färdigt?

Karlstad 2011-06-20

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-23 06:54