Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C)

Orrleken är Karlstads äldsta parklek och tiden har satt sina spår på den. Därför uppdrogs under förra mandatperioden åt teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda hur vi kunde skapa en ny Orrlek. Den utredningen återremitterades i våras och jag undrar när den återkommer? 

 

Karlstad 2011-09-07 

Pernilla Edman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-13 09:49