Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande

Minnesprojektet i Vålberg startade för tre år sedan. Tanken var att hemtjänsten och vårdcentralen skulle samarbeta för att så tidigt som möjligt upptäcka symtom på demenssjukdom och därefter erbjuda insatser.

Minnesprojektet, som avslutades i höstas, var ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad, landstinget och Legevisitten i Vålberg.

 

Den utvärdering som följde visade på så positiva resultat att minnesprojektet har nominerats till Götapriset 2011. Det är en utmärkelse som delas ut till projekt som ökar kvaliteten och effektiviteten i kommuner och landsting.

 

Tidig upptäckt av en demenssjukdom, med påföljande insatser, är givetvis till nytta både för den enskilde men också för samhället.

 

Jag vill därför ställa följande fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Marlene Lund Kopparklint:

 

  1. Hur kommer du, som ordförande i ansvarig nämnd, säkerställa att de positiva erfarenheterna projektet ledde fram till tas tillvara i verksamheten?

 

  1. Hur kommer fler äldre i vår kommun att kunna ta del av detta?

 

 

Karlstad 2011-02-15 

Christian Norlin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:02