2012-02-15, Interpellation till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Daniel Berghel (M) Solareturen på Kronoparken!

Den politiska majoriteten i arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att godkänna den redovisade åtgärden att lägga ned Solareturen på Kronoparken. 

Solareturen på Kronoparken är mer än en butik, arbetsplats och en återvinningscentral, den utgör en viktig samlingspunkt för både boende och besökare. Även elever från skolan är där för att få en förståelse för olika material och dess ursprung och verksamheten utgör därmed en viktig del i att unga ska få lära sig mera om hur vi kan arbeta för en bättre miljö. 

Vi beklagar majoritetens beslut och konstaterar samtidigt att det är mycket olyckligt att tvinga tjänstemän att fatta beslut i frågor som är politiskt kontroversiella. 

Mina frågor till dig är därför:

 

-          Hur ser du på framtiden och omfattningen av Solareturens verksamhet?

 

-          Är den politiska majoriteten i arbetsmarknads- och socialnämnden beredd att ändra sig och behålla Solareturen på Kronoparken?

 

-          Ledamoten Asso Zand (MP) har utlovat transporter till verksamheten på Våxnäs. Är du som ordförande beredd att finansiera dessa transporter?

 

 

Karlstad 2012- 02-15 

Christian Norlin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 17:23