Interpellation till Karlstad-Hammarö gymnasienämnds ordf. Göran Nilsson (M)

Karlstad Teknik Center (KTC) bedriver yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning på ett framgångsrikt sätt med en hög andel elever som etablerar sig i arbetslivet efter avslutad utbildning. Yrkeshögskolans utbildningar är alla utformade i nära samverkan med företag och arbetslivet och bidrar på ett positivt sätt till kompetensförsörjningen i länet.

Fram till 2020 ska nästan 24.000 jobb ersättas i länet, bland annat inom industrin, ett område som hittills haft svårt att locka ungdomar.  

Inför höstterminen 2012 har KTC tyvärr fått minska ned antalet utbildningar, på grund av bristande ekonomiskt stöd från staten, via Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ett exempel är att den framgångsrika utbildningen till maskinkonstruktör avvecklats, trots att kompetensen efterfrågas och 8 av 10 elever har fått kvalificerade jobb inom industrin. Alla pratar om vikten av kompetensmatchning, men vad görs i praktiken? 

 

Jag ställer följande frågor till gymnasienämndens ordf. Göran Nilsson (M):

  1. Hur mycket har KTC tvingats minska ned sin verksamhet i antal utbildningar och platse
  2. Hur ser framtiden ut för KTC?
  3. Tänker kommunen agera mer kraftfullt för att säkerställa framtiden för KTC?

Karlstad 2012-09-18

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-25 09:40