Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Per-Inge Lidén angående 4 H-gården

Oroliga ungdomar och föräldrar har hört av sig till mig angående rykten om en flytt av 4 H-gården från Gräsdalen i Karlstad.

Det påstås att Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för en flytt av 4 H-gården från Gräsdalen till en ny lokalisering inom I2 skogen.

Enligt Svenska Ridsportsförbundet är 4 H-gården i Karlstad unik bland annat med sin centrala placering. En placering som gör att barn och ungdomar kan gå och cykla från de närliggande bostadsområdena till ”sina” djur och där lära sig mer om att leva i samklang med naturen.  Det är dessutom lätt att nå gården med kollektivtrafiken som passerar strax intill.

Det finns även ett tidigare beslut taget om att reservera mark runt 4H-gården för att säkerställa dess nuvarande placering.

Mina frågor till Per-Inge Lidén är följande:

-          Pågår ett arbete för att försöka hitta en ny placering av 4 H-gården?

Karlstad 2012-12-11

För socialdemokraterna

Linda Larsson (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 10:04