Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) ang. företagsklimat

Den politiska majoriteten har uttryckt en ambition att Karlstad ska ligga på topp 20 i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. Nyligen kom Svenskt Näringslivs senaste ranking och då ligger Karlstad på plats 86, vilket är en försämring mot 2011 då placeringen var 74. 2010 låg Karlstad på plats 71.  

Rankingen har sina brister, men kommunen faller nu exempelvis 22 placeringar avseende service till företag, trots att det har tillsatts ett näringslivsråd med Peter Kullgren (KD) som ordförande.  

Vidare får jag propåer från företag som inte får svar från kommunen på sina frågor.  

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir därför: 

  1. Är du nöjd med resultatet av majoritetens näringslivsarbete?
  2. Varför tar det så lång tid för den borgerliga, blågröna majoriteten att lämna besked till företag?
  3. Kommunalskatten har stort genomslag i Svenskt Näringslivs ranking och en topp 20-placering kräver troligen en skattesänkning. Planerar majoriteten en sådan?
  4. Hur ser du på näringslivsrådets roll?

Karlstad 2012-04-24

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-25 14:07