Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) ang. nedläggning av service och mötesplatser på Kronoparken

Kronoparken är Karlstads största stadsdel, med ca 8.000 invånare. Det är den stadsdel som har flest karlstadsbor som är utlandsfödda och här bor också många av universitetets studenter. En stadsdel med stor potential för utveckling, kreativitet och mångfald. Under valrörelsen 2010 utlovade gruppledarna för samtliga borgerliga partier (M, FP, KD, C) att satsa på Kronoparken.  

Vilka förändringar är nu aktuella för Kronoparken? Jo, nedläggning av Solareturen på Kronoparken och ev. nedläggning av medborgarkontoret. Dessa förändringar innebär en försämrad kommunal service i området och medborgarna mister två viktiga mötesplatser.  

I båda fallen har man från den politiska majoriteten främst använt ekonomiska argument. Nedläggningarna ska innebära besparingar för kommunen.

Solareturen på Kronoparken har, enligt uppgift, försäljningsintäkter som vida överstiger hyreskostnaden. Den besparing på mellan 700—800.000 kr som förekommit i debatten, behöver därför tydliggöras.   

Karlstadsborna och kronoparksborna förtjänar besked från den politiska majoriteten om Kronoparkens framtid och utveckling och jag ställer därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir därför: 

  1. Blir det några kostnadsreduceringar för kommunen till följd av nedläggningen av Solareturen på Kronoparken, i så fall hur mycket?
  2. Blir det några kostnadsreduceringar för kommunen till följd av en nedläggning av medborgarkontoret på Kronoparken, i så fall hur mycket?
  3. Kommunen har en övergripande strategi om social och miljömässig hållbarhet. Anser du att nedläggningen av dessa verksamheter på Kronoparken överensstämmer med strategin?

Karlstad 2012-08-22

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-22 11:29