Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser angående handikappkonsulenten

Tidigare har kommunen haft en handikappkonsulent anställd.

Detta har varit bra för tjänstemän, handikapporganisationer, företagare och kommuninvånare.

Dit kunde man vända sig för att få den experthjälp man behövde t ex om man skulle bygga om lokaler och ville diskutera olika tillgänglighetslösningar.

Det ansågs vara lätt att få hjälp med de frågor som kom upp och man kunde få goda råd att lösa dessa på ett snabbt och effektivt sätt. I dagsläget uppfattar många att det är förvirrande att denna tjänst inte finns kvar.  Inte minst handikapporganisationer och deras medlemmar.

Handikappkonsulenten hade också en god omvärldsbevakning och såg till att Karlstad som kommun var uppdaterade på området och utvecklades till en stad för alla, även för personer med funktionsnedsättningar.

Inrättandet av de strategiska konsulenterna inom en rad olika områden var ett politiskt initiativ. Jag ställer därför följande fråga till dig:

-          Hur denna tjänst mfl har kunnat försvinna utan politiska ställningstaganden?

Karlstad 2012-12-11

För socialdemokraterna

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 10:03