Kräv pengarna tillbaka för "Wermland forever"

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Per-Samuel Nisser (M) om ”Wermland Forever” 

Jag såg första avsnittet av programmet ”Wermland Forever”. Programmet speglar värderingar som går emot Karlstads kommuns värdegrundsdokument och ger sammantaget en oerhört negativ bild av Karlstad.  

I programmet ges uttryck för sexistiska värderingar, t.ex. talas om att ”paxa” tjejer. Tjejerna framställs som objekt utan egen vilja. Jag anser att detta är ett exempel på ”fördumnings-TV”. Detta kan det givetvis råda delade meningar om. Jag är inte ute efter att recensera TV-programmet och har heller inga synpunkter på de ungdomar som valt att medverka. Jag anser dock att det inte finns anledning för en kommun att förekomma i ett sådant sammanhang och bidra med skattemedel.   

Jag anser att Karlstads kommun skall kräva tillbaka de pengar som har satsats i detta projekt, dvs 150.000 kr.

Skälet till mitt förslag om återkrav är att den enda grund för kommunen att bidra i sådana här sammanhang är att det bedöms som positiv marknadsföring av Karlstad. Detta anser jag inte uppfyllt i det här sammanhanget och då faller skälet för bidraget.

 

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

 

  1. Vad har varit kommunens krav för de 150.000 kr?
  2. Har det förekommit ytterligare stöd för produktionen?
  3. Vad erhåller kommunen för sitt ekonomiska stöd?
  4. Anser du att den bild som förmedlas stämmer överens med kommunens värdegrund, exempelvis avseende jämställdhet och mångfald?
  5. Är du beredd att agera för att återkräva pengarna?

Karlstad 2012-04-11 

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-11 16:50