Interpellation angående tvångsvård av missbrukare

Interpellation till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Johanna Larsson (M) ang. tvångsvård av missbrukare

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har en betydande kostnadsökning för s.k. LVM-vård, dvs tvångsvård av missbrukare. Kostnaderna har ökat från strax under 3 mkr 2010 till strax under 7 mkr 2012. Kostnaderna för 2013 blir ännu högre än 2012.

se bild här och hela interpellationen 

Erfarenheterna visar att denna vårdform oftast inte fungerar. Det är svårt att tvångsvårda en icke-motiverad missbrukare. Det är bättre att arbeta med motivation och hitta frivilliga behandlingsalternativ.  Motivationsarbetet handlar om hela livssituationen: bostad, sysselsättning, socialt umgänge osv. Jag tycker därför att det är väldigt bra att man startat den nya Unga Vuxna-enheten som jobbar utifrån ett helhetsperspektiv, men jag känner stor oro över utvecklingen.

 

 Jag ställer följande frågor till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande:

 - På vilket sätt följer nämnden upp resultatet av tvångsvården och vad ger den för resultat?

 - Vad är nämndens analys av det ökande behovet av tvångsvård?

 - Vad har nämnden initierat för åtgärder, strategier framåt för att utveckla missbrukarvården och förhoppningsvis hjälpa fler i ett tidigare skede av sitt missbruk?  

 

Karlstad 2013-12-10

Ingela Wretling (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13 12:59