Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M)

V. 34 var det 1 453 unga människor i Karlstad, under 24 år, som var arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens statistik, en siffra som visar på ett misslyckande från samhällets sida.

Det är mot bakgrund av den höga arbetslösheten bland Karlstads unga förvånande att det inte tecknats något lokalt avtal om introduktionsjobb. Det är nu mer än sex månader sedan den centrala överenskommelsen tecknades om ett års utbildnings- och introduktionsansgtällning för unga. Där inriktningen är arbete och lön till 75 % och utbildning till 25 %.

Det ger unga en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, skaffa sig arbetslivserfarenhet och för flera, lämna ett bidragsberonde, vilket stärker den enskilde som individ. Introduktionsanställningar kan också underlätta kommunens framtida behov av att ersätta de stora pensionsavgångar som väntas.

Mina frågor till Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) blir därför: 

  1. Varför har det inte tecknats något lokalt avtal om introduktionsanställningar när ungdomsarbetslösheten är så hög som den är? 
  2. Har du för avsikt att medverka till att ett sådant lokalt avtal tecknas efter rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting?

 

Karlstad 2013-08-30

Christian Norlin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-30 10:32