Interpellation till Miljönämndens ordförande Martin Oscarsson (MP)

I Karlstads kommun finns sedan flera år naturvårdsrådet. Det är ett samverkansorgan mellan kommunen och organisationer med naturvårdsanknytning. Syftet med naturvårdsrådet är att vara ett forum för dialog och kunskapsutbyte i naturvårdsfrågor som rör kommunen. 

Enligt uppgift finns det planer på att naturvårdsrådet ska läggas ned och med anledning av detta ställer jag följande fråga till Miljönämndens ordförande Martin Oscarsson: 

 

- Stämmer det att naturvårdsrådet ska läggas ned och om så är fallet, på vilket sätt ska den kunskap som finns hos de verksamma organisationerna tas tillvara i framtiden?

 

Karlstad 2013-10-24, Sofia Granström (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 10:57