Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP)

Det pågår en stor organisationsöversyn inom barn- och ungdomsförvaltningen, parallellt med denna pågår även en lokalutredning.

Med anledning av detta ställer jag följande fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP): 

-          Stämmer det att det pågår en diskussion om att avveckla de högre årskurserna (högstadiet) i Molkom?

-          Hur ser lokalplaneringen ut det närmaste året, vilka förändringar planeras?

 

Karlstad 2013-03-13

Lennart Jansson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 10:27