Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordf. Henrik Lander (C) ang. skyltning i Väse

Det är viktigt att företag och affärer synliggörs och är lätta att hitta till, inte minst i ytterområdena. I Väse finns flera affärer som efterlyser skyltning, både vid E18 och en samlingsskylt inne i samhället. Flera har tagit upp frågan med kommunen, men upplever sig ej ha fått ett konkret svar. Självklart är jag medveten om att det är Trafikverket som ansvarar för skyltning längs E18, men det är önskvärt att kommunen tar ett samordningsansvar för frågan, så att företagen kan få ett svar. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander:

 

  1. Vad har kommunen hittills gjort i frågan ang. skyltning i Väse?
  2. Vad är kommunen beredd att göra för att underlätta frågan om skyltning för företagen i Väse?

 

Karlstad 2013-09-17

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-18 15:10