Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint (M)

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett rådgivande/samverkande organ mellan kommunen och handikapprörelsen. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen och kommunens nämnder samt representanter från handikappföreningar. Rådet har ett reglemente fastställt i fullmäktige.

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23/1 samt i tidningsartiklar hänvisas till ett sammanträde med rådet där det ska ha informerats om planerna att lägga ut all personlig assistans på entreprenad. Vid sammanträdet ska endast företrädare för majoriteten ha deltagit. Som förklaring angavs en ”kommunikationsmiss”.

Jag ställer följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande: 

  1. Stämmer det att rådet för personer med funktionsnedsättning genomfört ett sammanträde, utan att oppositionens företrädare varit kallade?
  2. Vem sammankallade rådet?

 

Karlstad 2013-02-12

Ingela Wretling (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-14 15:07