Interpellation om ”sänkt” ambitionsnivå

Interpellation till Göran Nilsson (M)

Socialdemokraternas mål är arbete åt alla och fler jobb är grunden för välfärdens utveckling. Det behövs en politik för fler och växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. 

För att nå dit är våra barns och ungas utbildning av avgörande betydelse. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om lärare som frustrerat beskriver en situation där de går på ”knäna”. Uppmaningen de får från Karlstads- Hammarö gymnasienämnds ordförande Göran Nilsson (M) är - Att de ska sänka ambitionsnivån. 

Jag tycker det är ett anmärkningsvärt sätt att bemöta personalen på. Att sänka ambitionsnivåerna, innebär i förlängningen att ännu fler unga inte får förutsättningar att ta en gymnasieexamen och går ut i vuxenlivet med misslyckade gymnasiestudier i bagaget. Den enskilt viktigaste investeringen samhället gör, det gör vi i våra barn och ungas uppväxt. Vi bör dessutom ha i åtanke att den kommunala gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet och sänka ambitionsnivåer kan leda till elevtapp och därmed än mindre resurser.

 

Jag ställer därför följande frågor till nämndens ordförande Göran Nilsson (M). 

  1. Vad menar du med ”sänkt” ambitionsnivå? 
  2. Vilka åtgärder planerar den politiska majoriteten att vidta i syfte att få till stånd en rimlig arbetssituation för vår personal i skolan, och därmed även en bra skolgång för våra barn och unga?

 

Karlstad 14-11-18

Otto Keyser (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-20 13:23