Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordf. Johanna Larsson (M) om möjligheter att delta i fritidsgårdsverksamhet

Idag ser vi att verksamheten vid våra fritidsgårdar oftast domineras av det ena könet. Det är viktigt att bryta könsnormer tidigt för att uppnå ett mer jämställt samhälle. Detta gäller såväl skolan, som arbetslivet, men även på fritiden. Därför är det viktigt att personal på fritidsgårdarna är observanta på vilka som aktivt deltar i fritidsgårdens verksamheter.

Jag ställer därför följande fråga till nämndens ordförande Johanna Larsson (M):

Hur tänker du som ordförande säkerställa att flickor och pojkar får lika behandling och möjlighet att delta i fritidsgårdsverksamheten?

Karlstad 2015-03-17

Maria Wågemo (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-19 10:35