2011-12-15 Motion ”Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för Internet”

Idag anges det i ”riksnormen för försörjningsstöd” vilka kostnader som kan ingå och som man är berättigad att få försörjningsstöd till. Den är statligt reglerad och ska grunda sig på pris- och konsumtionsundersökningar. Idag i Sverige använder sig 9/10 av Internet och att det då inte ska vara möjligt att få den kostnaden täckt visar på att riksnormen inte är uppdaterad med det samhälle vi lever i idag.

Riksnormen innehåller idag kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt tv-avgift.

Det känns enligt oss föråldrat att kunna få ersättning för dagstidning, men inte för Internet. Möjligheten att söka information, söka jobb och delta aktivt i samhällslivet är betydligt större med Internet. Därför vill vi att Karlstads kommun i avvaktan på förändringar i riksnormen erbjuder möjligheten att kunna få kostnaden för internet täckt i normen för försörjningsstöd.

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

att                  uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att ändra i riktlinjerna för försörjningsstöd.

 

Karlstad 2011-12-14

Lena Melesjö Windahl                        Christian Norlin                  Ingela Wretling

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-14 08:26