Gör om Museigatan till ett gångfartsområde

Vid ett av centrums mest attraktiva områden, det längs med älven vid Museigatan tillåter vi idag att bussar parkeras längst med den. Detta är tråkigt då det också är vägen som många använder för att ta sig till vår fina Sandgrundspark.

Vi vill att man gör om Museigatan efter korsningen vid Herrgårdsgatan till ett gångfartsområde. Ett gångfartsområde är en plats där all trafik sker på de gåendes villkor. De turistbussar och torghandlare som idag använder gatan som uppställningsplats kan hänvisas till parkeringen vid Bilan. Självklart innebär detta inte att trafik till de boende förbjuds.

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att                  uppdra åt teknik- och fastighetsnämnden att göra om Museigatan till ett gångfartsområde efter korsningen vid Herrgårdsgatan.

 

Karlstad 2011-10-26

Håkan Holm (S)

Pernilla Edman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-28 09:41