Hotspots i offentliga miljöer

Alltfler söker idag information via Internet, en utveckling som pågått länge. Mindre bärbara datorer och nya telefoner lanseras ständigt. Både myndigheter, men även media lanserar applikationer för att det ska bli enklare att söka information. Vi är ett samhälle som fungerar 24/7 och Karlstad som kommun arbetar för att medborgarna ska kunna ta kontakt med oss dygnet runt.

 

Karlstad har flera populära offentliga miljöer. Sandgrundsparken är en sådan, Stadsträdgårdsparken en annan. Vi förslår att kommunen ges i uppdrag att etablera så kallade hotspots i våra offentliga miljöer för att fler ska ges möjligheten att utan kostnad kunna söka information. Hotspots är öppna nätverk via trådlös kommunikation som alla kan koppla upp sig på.

 

Sandgrunds- och Stadsträdgårdsparken är två givna exempel, men vi vill att utredningen även kan föreslå andra områden.

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

att        låta utreda var i kommunens offentliga miljöer hotspots kan etableras!

 

Karlstad 2011-03-02

 

 

Lena Melesjö Windahl (S)

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 10:58