Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Inför vård- och omsorgsnämndens beslut om en entreprenadupphandling inom vissa delar av handikappomsorgen. yrkade vi socialdemokrater att ”personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor” skulle skrivas in.  Detta därför att vi dels inte anser att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ges sämre villkor än personal i den egna verksamheten.

Men dels är det också en fråga om trygghet för dem vi är till för och deras anhöriga. Vi vill värna de demokratiska värdena.

 

Det finns exempel på privat vårdföretag som tecknat avtal som ger de anställda meddelarfrihet.

 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att                  i upphandlingar där kommunal driven verksamhet läggs ut på entreprenad skall meddelarfrihet ställas som krav i förfrågningsunderlagen.

 

Karlstad 2011-10-26

Christian Norlin (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-28 09:40