Friskvård till all personal

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som bidrar till att främja hälsan. Det kan handla om att personal ges möjligheten till fysisk aktivitet på arbetstid, men även i form av att arbetsgivaren helt eller delvis subventionerar ett träningskort, besök på en simhall etc.

I Karlstad varierar det kraftigt mellan de olika förvaltningarna och bolagen om vilka erbjudanden till personalen om friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Inom vissa förvaltningar och bolag får man både träna på arbetstid och ges ersättning för utlägg man haft på sin fritid, medan det i andra inte erbjuds någonting. Taket för de privata utläggen varierar också kraftigt.

I grunden är detta inte bra, all personal bör ges samma förutsättningar för att förbättra sin hälsa.

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

Att                uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en kartläggning över de olika förvaltningarnas och bolagens erbjudanden om friskvårdsaktiviteter

Att                samordna de erbjudna friskvårdsaktiviteterna så att all personal ges likvärdiga erbjudanden.

 

Karlstad 2011-08-24

Ingela Wretling (S)                                                        

Christian Norlin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-24 13:30