Öppna nämndsammanträden

För att öka möjligheterna för medborgarna att ta del av det politiska livet föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta öppna nämndsammanträden i Karlstad.  

Genom att ge möjligheter för fler att delta tror vi att intresset för att engagera sig politiskt kan komma att öka. Något som är positivt för alla. Det är viktigt att fler väljer att engagera sig i olika politiska partier för att få en bättre representation av befolkningen i vår stad. 

Sedan tidigare har Kommunstyrelsen öppna sammanträden, Rådslag har genomförts och av och till har Karlstad även använt sig av en Medborgarpanel. Vi vill se att dessa än en gång används aktivt. Dessa aktiviteter i kombination med möjligheten att få komma och lyssna på ett nämndsammanträde kan öka intresset för de politiska frågorna. 

Givetvis ska sammanträdena planeras så att hänsyn tas till den enskildes integritet då det handlar om myndighetsutövning. 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar 

 

Att                kommunens nämnder har öppna sammanträden 

 

Karlstad 2011 

Mathias Casserlund (S)                                                 

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 10:32