Motion om säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter

  – Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons ridklubb!

 

I samband med valrörelsen hösten 2010 blev vi socialdemokrater uppvaktade av många ungdomar, mest flickor, som påtalade riskerna med att ta sig till och från Sörmons ridklubb på ett säkert sätt. Vägen är smal, det finns ingen belysning och vägen är tungt trafikerad.

Sörmons ridklubb är ett populärt samlingsställe för ungdomar, inte bara de som rider utan många av deras kompisar följer också med, tar en fika tillsammans och ser ridklubben som sin fritidsgård.

Ännu har inga allvarliga olyckor inträffat men olyckstillbuden är många och föräldrarnas oro för sina barn och ungdomars sätt att komma till sin fritidssysselsättning är stor och befogad.

Vi vet att denna fråga utretts tidigare. Vi vet också att kommunen vare sig är ensamt ansvariga eller äger all mark utefter vägen men något borde väl ändå kunna göras?

 

Vi föreslår att:

Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons ridklubb

 

Karlstad 2011-09-27 

Linda Larsson (S)                                    

Pernilla Edman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-27 10:45