Sänkt ålder för Fixarservice

Vi socialdemokrater har lovat att arbeta för sänkt ålder för Fixarservice från 75 år till 65 år. Vi föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige i Karlstad att sänka åldern till 65 år för denna tjänst. Det är ett förslag som mottagits väldigt positivt från pensionärsorganisationer och kommunens pensionärsråd.

Fixarservice är en populär service som riktar sig till äldre. De som arbetar med Fixarservice kan hjälpa till med en rad olika saker i hemmet. Främst handlar det om sådant som är tungt och innebär en risk att ramla. Syftet är att bidra till en trygg och säker hemmiljö för äldre och exempelvis minska risken för fallolyckor. Servicen är dessutom avgiftsfri, vilket gör den tillgänglig för alla.

Lena Melesjö Windahl

Stig Rohdin

Christian Norlin

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 10:00