"Skapa förutsättningar för ett seniorboende på badhusparkeringen”

Fastigheten Tingvallastaden 1:11, även kallad badhusparkeringen används idag som parkering. Med tanke på den bostadsbrist som finns i Karlstad och att behovet av fler lägenheter för äldre i attraktiva lägen är stort vill vi att arbetet med markanvisningen av tomten återupptas.

Redan 2007 fattades de första besluten om markanvisning för seniorlägenheter på tomten. Av olika skäl avslutades markanvisningen, men vi ser idag flera skäl till varför den ska återupptas.

Vi blir allt fler äldre, även i Karlstad. För att den så kallade boendekedjan ska fungera, måste det finnas attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till när man inte längre kan eller vill bo kvar i det tidigare boendet. Fler bostäder för äldre, Seniorbostäder, Trygghetsbostäder, kategoriboende etc är viktigt om vi vill att Karlstad ska vara en stad för alla. Att använda en sådan centralt belägen tomt för parkering är slöseri med marken.

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar enligt följande

 

1.                   uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, utreda de fortsatta formerna för exploateringen av fastigheten.

 

2.                   markanvisningen ska ske utifrån tidigare beslut i kommunfullmäktige, att det är ett seniorboende.

 

3.                   det ska vara hyresrätter som anges i markanvisningen

 

Karlstad 2011-10-26 

Lena Melesjö Windahl 

Håkan Holm

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-16 11:15