Södertälje-modellen mot ungdomsarbetslöshet

Södertälje kommun, Arbetsförmedlingen och näringslivet tar gemensamma tag för att minska den höga ungdomsarbetslösheten i Södertälje. Man bildar ett gemensamt bolag, Telge Tillväxt, som ägs av kommunkoncernens moderbolag Telge tillsammans med KF (Kooperativa Förbundet), Swedbank, Mekonomen, Scania, Manpower, Peab och Folksam. Arbetsförmedlingen deltar aktivt i uppbyggnad och drift av bolaget. Delägarna använder också Telge Tillväxt som ett verktyg för att skapa nya innovativa lösningar och tjänster.

Telge Tillväxts uppdrag är att halvera ungdomsarbetslösheten bland Södertäljes ungdomar och driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Affärsmodellen bygger på att anställa arbetslösa ungdomar i åldern 18—24 år. Ungdomarna hyrs ut till företag och andra organisationer för att utföra riktiga arbetsuppgifter. Uthyrningen kan vara på kortare eller längre tid, hel- eller deltid och omfatta enstaka ungdomar eller hela arbetslag.

Telge Tillväxt hjälper också sina anställda ungdomar att komplettera skolbetyg, förbättra språkkunskaper, genomgå kortare yrkesutbildningar och andra liknande åtgärder.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett gott samarbete med arbetsförmedlingen och flera företag om liknande konstruktioner. Vi har också yrkesutbildningen på Kilstad, enligt modell Basta, som drivs av gymnasieförvaltningen. Det borde finnas goda förutsättningar för en liknande samarbetslösning här i Karlstad. 

Vi föreslår därför att ”Södertälje-modellen” med ”Telge Tillväxt” som förebild utreds i syfte att sänka ungdomsarbetslösheten i Karlstad.

 

Karlstad 2011-02-15 

 

Lena Melesjö Windahl (S)                      

Christian Norlin (S)           

Lina Larhult (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 10:29