Tillgänglighetsguide

Under sommaren framkom, via media, att det finns brister i informationen kring tillgängligheten vid olika besöksmål.

På kommunens hemsida finns guide över tillgänglighet till bibliotek, film, teater, musik, konst, museer och möten. Karlstad vill vara en framgångsrik besöksstad och en förbättrad information ang. tillgänglighet skulle öka servicen ytterligare.

Halmstads kommun har tagit fram en heltäckande tillgänglighetsguide, som finns på www.halmstad.se, där också shopping, restauranger, hotell, banker, parkeringsplatser m.m. finns med.

 

Vi föreslår att en liknande guide tas fram för Karlstad, så att den finns klar inför nästa sommar.

 

Karlstad 2011-08-23

Ingela Wretling (S)

Pernilla Edman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-24 13:32