Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen

Majblommans Riksförbund skriver i sin årsrapport ”Alla kunde följa med, utom jag” för 2011 att en klar majoritet av landets kommuner saknar en plan för hur man ska bekämpa barnfattigdomen.  Totalt 253 kommuner deltog i undersökningen och endast 10 kommuner har en plan för hur barnfattigdomen ska bekämpas.

 

Det är viktigt att synliggöra de barn som lever i dessa familjer och det är även viktigt att arbeta med hur deras vardag kan förbättras. Vi vet att det finns goda exempel här i kommunen redan idag, som den avgiftsfria kulturskolan. Däremot finns det inget samlat dokument för hela kommunen med åtgärder för att bekämpa barnfattigdomen. Majblommas Riksförbund ger i sin rapport exempel på elva olika arbetssätt för att minska barnfattigdomens effekter. För att på ett strukturerat och målmedvetet sätt kunna arbeta mot barnfattigdomen behövs konkreta åtgärder. Vi anser att en kartläggning ska ske och att ett handlingsprogram tas fram för hur barnfattigdomen ska bekämpas i Karlstad.

 

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

Att                låta kartlägga barnfattigdomen i Karlstad samt utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.         

 

 

Karlstad 2011-06-15

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-10 10:23