”Utöka YH utbildningen”

För att öka förutsättningarna för att fler jobb skapas i framtiden så är det viktigt att erbjuda utbildningar som är attraktiva för arbetsmarknaden.

I Karlstad finns idag flera industriföretag som använder sig av hydrauliska styrsystem och inte elektroniska. Men det finns idag ingen utbildning här för att utbilda hydraulikkonstruktörer.

Den enda liknande utbildning som vi känner till är en högskoleingenjörsutbildning som finns i Linköping. Det är vanligt inom en rad olika industrier att man vill använda just hydraulik för att styra istället för exempelvis elektroniska styrsystem.

Många företag i Karlstad med närområde som skulle kunna behöva den här typen av kompetens finns inom bland annat pappers- och massaindustrin. Men även teknikkonsultföretag som jobbar åt en lång rad av olika industrier.

Eftersom den här typen av utbildning är ovanlig kan man även se att man tillgodoser en större arbetsmarknad än Värmland och de som kan komma att gå utbildningen kan söka arbete i en större region där behovet av hydraulikkonstruktörer är stort.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige

 

Att                utreda förutsättningarna för att erbjuda en YH utbildning med inriktning inom hydrauliska styrsystem.

 

Karlstad 2011-10-26

Amir Dabboussi (S)

Lars-Gösta Elofsson (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-28 09:38