Motioner 2012

Ett sätt att få ett ärende beslutat i fullmäktige är att väcka en motion til den samma. Det kan gälla till exempel förslag om en ny simhall eller insatser för ökad trygghet. Kommunstyrelsen för förslaget och gör en utredning, begär yttrande från berörd nämnd och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige.

Till vänster finner ni de motioner som vi Socialdemokrater lagt i kommunfullmäktige i Karlstad under 2012

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-05 10:40