Behåll och utveckla våra medborgarkontor!

Idag har kommunfullmäktige beslutat att finansieringen av våra medborgarkontor skall upphöra. I sak innebär detta att de försvinner vid kommande årsskifte 12/13. Detta är något vi anser är helt fel väg att gå. Ska vi utveckla våra ytterområden och göra det mer attraktivt att bo och flytta till så måste den kommunala servicen utvecklas och inte avvecklas!

Vi lägger därför denna motion för att under hösten påverka företrädare för den politiska majoriteten om vikten av att medborgarkontoren behålls och får utvecklas.

 Förslag:

  1. Medborgarkontoret i vår kommun behålls och utvecklas för
  2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens oförutsedda behov

Karlstad 2012-06-18

Lena Melesjö Windahl (S)   

                                           
Sidan uppdaterades senast: 2012-06-18 19:42