Minskad miljö- och klimatpåverkan genom högre grad av återanvändning internt samt utveckling av Solareturens service till karlstadsborna

Vi behöver öka återanvändningen för att minska klimatpåverkan. Ett sätt att möjliggöra en högre grad av återvinning inom kommunens verksamheter är att göra det funktionella överskottet inom verksamheterna, dvs möbler m.m. synligt via webben.  

Idag är Solareturen den verksamhet som förknippas med överskott som är för bra för att kastas. I kommunens strategiska arbete med att återanvända sina materiella resurser på ett bättre sätt, ska Solareturen vara en slutstation för verksamheternas verifierade överskott, efter att överskottet varit tillgängligt internt. 

Det vore värdefullt för Solareturens utveckling att också synliggöra sitt utbud och erbjuda försäljning via web. 

Den här tjänsten finns numera tillgänglig på marknaden i ett Karlstadsbaserat företag. 

 

Förslag:

 

1. Inför en webbaserad lösning för kommunens funktionella överskott samt Solareturens lager. 

 

2. Utred möjligheterna till försäljning av Solareturens utbud via web.

  

Karlstad 2012-06-05

Lena Melesjö Windahl (S)

Sofia Granström (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-08 09:46