Motion ”Parkeringssituationen vid Seniorernas Hus!”

Seniorernas Hus på Sundsta har nu varit i bruk i drygt ett år. Det är en mycket bra och angelägen verksamhet som bedrivs där för kommunens äldre invånare. I stort sett varje dag är det olika aktiviteter och arrangemang som lockar många besökare, vilket är mycket positivt.  Det finns dock ett problem och det är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser utan varje dag så är det långa köer av bilar efter gatan och många ställer sig även på gräsmattor samt gångvägar. Vidare har PRO Värmland sitt distriktskontor i annexet vid Seniorernas Hus med många besökare som även de har svårt att hitta parkeringsplatser.  

Målgruppen till både Seniorernas Hus och PRO Värmland är äldre och många av dem har svårt att gå. En hel del av besökarna är också handikappade och det finns tyvärr enbart två handikapplatser vilket är otillräckligt. Vidare är det en del som arbetar i centrum eller dess närhet som använder befintliga platser samt gatan utanför för att parkera dagligdags. Även omkringboende gör detta och allt det här sammantaget underlättar inte för tillfälliga besökare att finna en plats att parkera på. 

Vi anser att det finns möjligheter att anlägga fler parkeringsplatser vid Seniorernas Hus. Ett förslag är att man breddar gatan mot parkområdet och där ställer i ordning ett antal snedparkeringar.   

Utifrån ovanstående föreslår vi  

  • Att fler parkeringsplatser anläggs vid Seniorernas Hus på Sundsta
  • Att fler handikapplatser anläggs vid Seniorernas Hus 
  • Att befintliga parkeringsplatser utanför Seniorernas Hus endast ska vara för besökare och anställda vid Seniorernas Hus och PRO Värmland.        

Karlstad 2012-04-25

Hans Igelström (S)

Stig Rohdin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-25 14:10