Motion ”Rusta upp området vid Pråmkanalen”

2013 är det 175 år sedan Pråmkanalen invigdes.

Pråmkanalen i Karlstad byggdes under åren 1835 ill 1838 efter ett ritningsförslag av Nils Ericsson som var bror till propellerns uppfinnare, John Ericsson. Sammanlagt behövdes 400 man för bygget och kanalen förbinder idag Karlstads inre hamn med Klarälvens östra älvgren.

Kanalen byggdes i syfte att transportera varor mellan Klarälven och Vänern. Här transporterades produkter som järn, svavel, kol, kalk, trä, massa och papper till och från bruken längs Klarälven. Slussen kallas Carlarns sluss efter hertig Karl, sedermera kung Karl IX Karlstads grundare, och den dåvarande kungen Karl XIV Johan. Det var som mest trafik på kanalen på 1930-talet. De båtar som trafikerade kanalen var i huvudsak flatbottnade lastbåtar, pråmar och bogserbåtar. Kanalen trafikerades också av en hel del småbåtar som ekor och snipor. 1957 slutade kommersiell trafik att gå på kanalen och nu brukas kanalen bara för privata båtar.

Alltsedan båtbussarna tillkommit som ett lyckat inslag i Karlstads sommarbild så har området kring Pråmkanalen blivit ett av Karlstads mest besökta områden av turister.

Men tyvärr är området från Slussvaktarstugan fram till den nya bron vid Karlstad CCC i starkt behov av en upprustning och uppfräschning och vad vore bättre än att göra detta inför att Pråmkanalens fyller 175 år!

Jag föreslår

att Kommunfullmäktige ger Teknik- och Fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för denna upprustning med målet att den skall vara genomförd till sommaren 2013.

 

Karlstad 2012-04-25

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-25 14:21