Motion ang. kognitiva hjälpmedel i demensvården

Hjälpmedelsinstitutet startade i anslutning till psykiatrireformen projektet HumanTeknik – psykiska funktionshinder och hjälpmedel. En del av projektet var förlagt här i Karlstad inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet, där ett antal personer fick prova olika typer av kognitiva hjälpmedel, exempelvis olika minneshjälpmedel. 

Syftet med projektet var att ”ge en större självständighet och fördjupad delaktighet i samhällslivet för personer med psykiska funktionshinder”.

Det borde finnas en stor potential i att mer systematiskt använda kognitiva hjälpmedel i omsorgen om personer med olika demenssjukdomar, framför allt i ett tidigt skede av diagnosen.  

Ett annat hjälpmedel, som inte är kognitivt, men som prövades i samband med projektet är det s.k. ”bolltäcket” som innebar en lugnare och förbättrad sömn hos vissa. Detta borde också prövas i vård- och omsorgsnämndens verksamhet för att kanske ge en lugnare sömn och minska exempelvis ”nattvandring” på vårdboendena.

Det är viktigt att ta lärdom mellan verksamhetsområden och över förvaltningsgränser för att förbättra kvaliteten i verksamheten.

Jag föreslår att fullmäktige beslutar: 

  1. Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att mer systematiskt pröva kognitiva hjälpmedel inom demensvården.
  2. Använda kunskaper och slutsatser om olika hjälpmedel från bland annat projektet HumanTeknik, exempelvis avseende ”bolltäcket”.
  3. Se över möjligheterna till EU-finansiering via den WEPA-process som ska genomföras i kommunen. 

Karlstad 2012-01-17 

Ingela Wretling (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-19 15:06