Motion angående plan för klimatsmart, bättre och kostnadseffektiv belysning

I september gick glödlampan i graven efter en lång utfasningsperiod. Trots alla fördelar har det energieffektiva ljuset haft svårt att slå igenom, men nu finns exempel på nya ljuslösningar som kombinerar skönhet och funktion med lägre energikostnader. I tidningen ”Energivärlden” nr 4 finns ett reportage på detta tema med exempel från bland andra Åre och Skellefteå kommuner. http://www.energimyndigheten.se/Press/Tidningen-Energivarlden/

Så här i de mörkaste höstmånaderna är det många karlstadsbor som upplever staden och olika miljöer som obehagligt mörka. Det har stor betydelse för upplevelsen av trygghet att man faktiskt kan se ansikten på dem man möter och så är det inte nu på exempelvis gång- och cykelbanor. Kommunen bedriver, via trygghetscenter, ett strategiskt trygghetsarbete och genomför bland annat så kallade ”trygghetsvandringar”. Vid dessa framkommer ständiga synpunkter på bristande belysning.

I kommunens strategiska plan har fullmäktige beslutat att ”Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent senast 2014”. Detta är ett bra beslut ur klimatsynpunkt, men ska givetvis genomföras på ett sådant sätt att belysningen inte försämras utan i stället förbättras med hjälp av ny teknik och nya lösningar.

Kanske kan man till och med minska förbrukningen ännu mer, om man använder den senaste tekniken?

 Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  1. Ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en plan, alternativt revidera ev. befintlig plan i syfte att åstadkomma klimatsmarta, bättre och kostnadseffektiva ljuslösningar
  2. Särskilt beakta trygghet och trafiksäkerhet vid planeringen av belysningen

 

 Karlstad 2012-10-17

 Sofia Granström (S)

Lennart Jansson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-19 11:32